مرکز آموزشهای غیر حضوری

خدمات آموزشی : الف (78) تمدیدزمان حذف اضطراری نیمسال دوم400

شناسه خبر : 122171

1401/02/10

تعداد بازدید : 226

بسمه تعالی


ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات ، به اطلاع طلاب گرامی(سطح 3و2) می رساند :

تمدید زمان ثبت درخواست حذف اضطراری نیمسال دوم ازتاریخ  401/2/10 الی ساعت 9 صبح 401/2/11 می باشد .

باتوجه به مشکل سامانه کسانی که متقاضی حذف اضطراری دروس در این نیمسال می باشنددرزمان  تمدیدشده جهت این امر می توانند درخواست خود را ازطریق پرتال کوثرنت > سامانه ها > سامانه آموزش > درخواستها>درخواست حذف اضطراری ارسال نمایند تا درصورت دارا بودن شرایط نسبت به حذف دروس مورد نظرآنان توسط این مرکز اقدام گردد.

همچنین دقت داشته باشند تا قانون حداقل واحدها رعایت گردد. حداقل واحد برای طلاب سطح دو، 12واحد وبرای طلاب سطح سه 10واحد می باشد .