مرکز آموزشهای غیر حضوری

خدمات آموزشی : الف (76) شروع زمان حذف اضطراری نیمسال دوم 400

شناسه خبر : 121949

1401/02/04

تعداد بازدید : 363

بسمه تعالی

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات ، به اطلاع طلاب گرامی(سطح 3و2) می رساند :

زمان ثبت درخواست حذف اضطراری نیمسال دوم ازتاریخ 401/2/5 الی 401/2/7 می باشد .

کسانی که متقاضی حذف اضطراری دروس در این نیمسال می باشند جهت این امر می توانند درخواست خود را ازطریق پرتال کوثرنت > سامانه ها > سامانه آموزش > درخواستها>درخواست حذف اضطراری ارسال نمایند تا درصورت دارا بودن شرایط نسبت به حذف دروس مورد نظرآنان توسط این مرکز اقدام گردد. همچنین دقت داشته باشند تا قانون حداقل واحدها رعایت گردد. حداقل واحد برای طلاب سطح دو، 12واحد وبرای طلاب سطح سه 10واحد می باشد .

در ضمن مطابق تقویم تحصیلی نیمسال دوم نتیجه بررسی درخواست حذف اضطراری تا تاریخ 401/2/12 در همان قسمت درخواست ، قابل مشاهده خواهد بود.

                                                                    «وفقکم الله فی الدارین »