مرکز آموزشهای غیر حضوری

عدم ارتباط تلفنی با معاونت پژوهش در تاریخ 1401/02/01

شناسه خبر : 121871

1401/01/31

تعداد بازدید : 117

بسمه تعالی

ضمن آرزوی قبولی طلاعات و عبادات طلاب گرامی،  احتراما به استحضار می رساند که: معاونت پژوهش مرکز آموزش های غیر حضوری در تاریخ 1401/02/01 پاسخگوی تماس های تلفنی نخواهد بود.