مرکز آموزشهای غیرحضوری

خدمات آموزشی: الف (8) تاییدنهایی کلیه نمرات نیمسال تابستان 1400

شناسه خبر : 111677

1400/06/24

تعداد بازدید :

«بسم الله الرحمن الرحیم»

به اطلاع طلاب گرامی می رساند : کلیه نمرات نیمسال تابستان  تحصیلی 1401-1400 ثبت گردیده است . جهت مشاهده نمرات خود به پرتال طلبه /اطلاعیه نمرات ،مراجعه فرمایید.

طلابی که درآزمون تابستان شرکت نکرده اند ،برای ایشان غیبت موجه ثبت می گردد.

لازم بذکر مطابق اطلاعیه قبلی که ذکر شد فقط نمرات مجدد طلابی که از دروس نیمسال اول یا دوم  400-99 غیبت موجه یا نمره بین 10 تا 12 داشته اند ثبت گردیده است .لذا برای دروس سال های قبل و(نمرات کمتراز10)نیمسال اول ودوم هرچند که موفق به ثبت درخواست شده باشند.نمره ای ثبت نشده است بنابراین از پیگیری ،ارسال پیام وتماس دراین رابطه خودداری نمایید.

 ضمنا هرگونه سوال یا مشکلی در این زمینه را از طریق ارسال پیام در گروه معاونت آموزش غیرحضوری ، پیگیری نمایید.

 «وفقکم الله فی الدارین »