مرکز آموزشهای غیرحضوری

برنامه ریزی و ارزشیابی: الف (6) عناوین ، سرفصل و ارزشیابی دروس نیمسال اول 401-400 -سطح 2(اصلاحیه)

شناسه خبر : 111536

1400/06/22

تعداد بازدید :

بسمه تعالی

طلاب گرامی؛ جهت اطلاع از سرفصل و عناوین دروس نیمسال اول 401-400 -سطح دو به جدول پیوست مراجعه نمایید.