مرکز آموزشهای غیرحضوری

خدمات آموزشی: الف (3) تقویم تحصیلی نیمسال اول 401-400

شناسه خبر : 110689

1400/06/02

تعداد بازدید : 1903

به اطلاع طلاب گرامی می رساند؛ جهت اطلاع از زمانبندی برنامه تحصیلی نیمسال اول 401-400 به فایل پیوست مراجعه و نکات ذیل را ملاحظه فرمایند.
 
1.طلابی که تقاضای مهمانی نموده اند؛ در مهلت مقرر ابتدا با مدرسه مورد نظر حضوری هماهنگ ، سپس از طریق کوثرنت> سامانه اموزش > ثبت درخواست ها اقدام به ثبت درخواست مهمان کلی نموده و نام مدرسه حضوری و دروس مورد نظر را ذکر نمایند؛ نتیجه موافقت یا عدم موافقت با مهمانی در پاسخ درخواست طلبه اعلام خواهد شد.

2.طلاب مقطع سطح دو ؛ لازم است جهت انتخاب دروس باقی مانده از پایه اول و دوم خود (دروس مختص دوره حضوری) با ذکر نام دروس خود و از طریق ذکر شده در بند 1 ؛ درخواست مهمان تکدرس ثبت نمایند.

3.پس از ثبت مجوز مهمان توسط مدارس ؛ در لیست انتخاب واحد طلاب مهمان؛  دروس قابل انتخاب با کد گروه مدرسه مهمان ارائه خواهد شد؛ لذا در لیست انتخاب واحد طلاب نباید گروه مرکز اموزش های غیر حضوری سطح دو "6461" و سطح سه "4082 و 4088" نشان داده شود.

4.طلابی که تقاضای مرخصی برای نیمسال اول نموده اند؛ در مهلت مقرر جهت ثبت درخواست خود از طریق کوثرنت> سامانه اموزش > ثبت درخواست ها ؛ با ارائه مستندات ؛ جهت مرخصی زایمان : تصویر صفحه اول شناسنامه فرزند و سایر مرخصی ها توضیحات کامل ذکر گردد؛ پس از ثبت مرخصی نتیجه موافقت یا عدم موافقت در پاسخ درخواست طلبه اعلام خواهد شد؛ در ضمن مرخصی زایمان و مرخصی بدون امتحان جز سنوات تحصیلی طلبه محسوب نمی گردد؛ با توجه به زمانبندی امتحانات و ثبت مرخصی ها پیش از انتخاب واحد بوده ؛ لذا به درخواست های بعد از تاریخ مقرر و واصله از طریقی غیر از شیوه فوق ، رسیدگی نخواهد شد.

5.طلاب مقطع سطح سه در مهلت مقرر انتخاب واحد لازم است؛ با مراجعه به اطلاعیه شناسه دروس ، حداقل 8 و حداکثر 14 واحد درسی اخذ نمایند.

6.طلاب شاغل به تحصیل در نیمسال آخر به شرط ارائه دروس می توانند ؛ با احتساب پایان نامه 18 واحد درسی را اخذ نمایند.

7.آن دسته از طلاب مقطع سطح سه  که معدل نیمسال دوم 400-99 ایشان کمتر از 14 و وضعیت ایشان مشروط شده است؛ حداکثر 10 واحد درسی می توانند انتخاب نمایند.

8.طلاب ممتاز (معدل نیمسال دوم 400-99  وی 18 وبالاتر شده است) می توانند تا سقف 16 واحد درسی اخذ نمایند.

9.طلاب مقطع سطح دو با توجه به سال ورود خود لازم است در تاریخ مقرر به سامانه مراجعه نموده و حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی را اخذ نمایند.

10.آن دسته از طلاب مقطع سطح دو که معدل نیمسال دوم 400-99 ایشان کمتر از 14 و وضعیت ایشان مشروط شده است؛ حداکثر 14 واحد درسی می توانند انتخاب نمایند.

11.طلاب شاغل به تحصیل در نیمسال آخر به شرط ارائه دروس می توانند ؛ بدون احتساب تحقیق پایانی 24 واحد درسی را اخذ نمایند.

12.طلاب ممتاز (معدل نیمسال دوم 400-99 وی 18 وب الاتر شده است) می توانند تا سقف 24 واحد درسی اخذ نمایند.

13.طلابی که وضعیت تحصیلی آن مشروط شده (سطح سه ؛ سه ترم مشروط و سطح دو 4 ترم مشروط) امکان انتخاب واحد ندارند.

14.طلابی که سنوات تحصیلی ایشان به پایان رسیده است، امکان انتخاب واحد نخواهند داشت.

15.طلاب لازم است همزمان با انتخاب واحد ؛ اقدام به انتخاب حوزه امتحان کتبی و شفاهی نیز نمایند.

16.شروع نیمسال تحصیلی 400/7/3 پس از اتمام انتخاب واحد می باشد.

17.پس از شروع نیمسال تحصیلی اسکورم (بسته های الکترونیکی) دروس قابل مشاهده خواهد بود.

18.برنامه درسی و جدول زمانبندی امتحانات پایانی پیش از انتخاب واحد طی اطلاعیه جداگانه بارگزاری خواهد شد.

19.طلابی که قادر به انتخاب واحد نبوده یا درخواست تغییر در انتخاب واحد نموده اند؛ می توانند در مهلت مقرر حذف و اضافه اقدام نمایند.

20.آن دسته از طلاب که در تاریخ مقرر (انتخاب واحد یا حذف و اضافه) جهت انتخاب واحد مراجعه ننموده اند و یا مرخصی تحصیلی ثبت ننموده اند؛ مطابق اعلام معاونت آموزش پرونده تحصیلی ایشان به صورت خودکار راکد شده و قادر به ادامه تحصیل نخواهند بود.

21.جدول زمانبندی امتحانات میان نیمسال از طریق اطلاعیه ها و اخبار صفحه خانگی بارگزاری خواهد شد.

22.درخواست حذف اضطراری توسط طلاب در تاریخ مقرر ثبت و نتیجه تایید یا عدم تایید درخواست ، پس از اتمام درخواست ها، در پاسخ طلبه اعلام خواهد شد.