مرکز آموزشهای غیرحضوری

خدمات آموزشی: الف (2) شروع زمان ثبت درخواست مرخصی نیمسال اول 1400

شناسه خبر : 110684

1400/06/02

تعداد بازدید : 185

بسمه تعالی
به اطلاع طلاب گرامی می رساند:
زمان ثبت درخواست مرخصی بدون امتحان و مرخصی زایمان برای نیم سال اول سال تحصیلی 1401-1400 ازتاریخ 1400/05/30تا تاریخ 1400/6/11 می باشد.
-طلاب متقاضی می توانند در تاریخ مذکور، از طریق پرتال کوثرنت>سامانه ها >سامانه آموزش>درخواست ها >درخواست مرخصی، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.
نکاتی پیرامون ثبت درخواست مرخصی:
1- طبق قوانین آموزشی ، طلاب گرامی می توانند در طول دوره تحصیل خود، از دو ترم مرخصی تحصیلی و در ازای هر زایمان (از اول بارداری تا یک سالگی فرزند) از دو ترم مرخصی زایمان استفاده نمایند ، که جزء سنوات تحصیلی محسوب نمی گردد .
2- جهت ثبت مرخصی زایمان لازم است مدارک و مستندات مربوطه، اعم از گواهی یا سونوگرافی بارداری یا تصویر صفحه اول شناسنامه فرزند خود را در سامانه آموزش بارگذاری نمایید.درضمن درهنگام ثبت مرخصی به نوع مرخصی که ثبت نموده اید ،دقت نمایید .
3- طلابی که قصد استفاده از مرخصی زایمان یا مرخصی بدون امتحان را دارند به هیچ عنوان برای ترم جدید انتخاب واحد انجام ندهند. در صورت انتخاب واحد در ترم جدید، به درخواست مرخصی طلبه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5. در صورت ثبت درخواست مرخصی امکان انصراف از درخواست وجود ندارد لذا قبل از ثبت درخواست نسبت به آن اطمینان حاصل فرمایید.
6. درغیر از بازه زمانی مذکور به هیچ وجه امکان ثبت درخواست مرخصی وجود ندارد لذا طلابی که در این نیمسال امکان اخذ واحد را ندارند و از مرخصی مجاز تحصیلی هم استفاده ننموده اند حتما در بازه زمانی ذکرشده  نسبت به ثبت درخواست مرخصی اقدام نمایند .
                                                                                                        
 موفق و مؤید باشید.