مرکز آموزشهای غیرحضوری

خدمات آموزشی: الف (1) زمان درخواست مهمانی به حضوری برای نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

شناسه خبر : 110682

1400/06/02

تعداد بازدید : 271

بسمه تعالی

به اطلاع طلاب گرامی می رساند:

در صورتیکه متقاضی مهمان درسی برای نیمسال اول به مدارس حضوری می باشید می توانید تقاضای خودرا حداکثر تا تاریخ 1400/06/04 از طریق پرتال کوثرنت> سامانه ها> سامانه آموزش> درخواستها> درخواست مهمانی،ثبت نمایید تا نسبت به بررسی آن اقدامات لازم صورت پذیرد.