مرکز آموزشهای غیرحضوری

خدمات آموزشی - تمدید مهلت اخذ مجوز امتحان

شناسه خبر : 110426

1400/05/23

تعداد بازدید : 917

به اطلاع طلاب گرامی می رساند: با توجه به تاخیر در شروع نیمسال تابستان بعلت مشکل فنی ، استثنائا در این نیمسال مهلت اخذ مجوز امتحان برا دروس ترم تابستانه تا زمان شروع امتحانات تمدید گردید.
موفق و موید باشید.