مرکز آموزشهای غیرحضوری

خدمات آموزشی - نکته ای درخصوص درخواست نمره مجدد

شناسه خبر : 109809

1400/04/29

تعداد بازدید : 1349

به اطلاع طلاب گرامی می رساند: 
باتوجه به اینکه زمان درخواست نمره مجدد تابستان تا تاریخ 400/5/15  می باشد لذا تایید درخواست نمره مجدد ،بعد از این تاریخ خواهد بود .کسانی که با دارا بودن شرایط ثبت درخواست نموده اند نگران نباشند چون با درخواست آنها موافقت بعمل خواهد آمد.
لازم بذکر است فقط طلابی که از دروس نیمسال اول یا دوم  400-99 غیبت موجه یا نمره بین 10 تا 12 دارند می توانند در امتحان مجدد شرکت نمایند و کسانی که دروسی از سال های قبل خود را انتخاب مجدد نموده اند نباید در امتحان  شرکت نمایند چون به هیچ وجه نمره آنها ثبت نخواهد شد هرچند که درخواست آنها تایید شده باشد. بدیهی است مسئولیت عدم توجه به این نکته به عهده خود طلبه خواهد بود.
موفق باشید.