مرکز آموزشهای غیرحضوری

خدمات آموزشی- تاخیردرشروع نیمسال تابستان وخطا درانتخاب مرکز آزمون

شناسه خبر : 109427

1400/04/22

تعداد بازدید : 1239

بسمه تعالی

قابل توجه طلاب گرامی :

با توجه به بروز برخی اشکالات در سامانه، شروع نیمسال تابستان و همچنین انتخاب مرکز آزمون با تاخیر همراه خواهد بود. انشاءالله  پس از بر طرف شدن خطا شروع نیمسال تابستان و همچنین تاریخ انتخاب محل آزمون متعاقبا از طریق اطلاعیه هادر سامانه آموزش مجازی اطلاع رسانی خواهد شد.

                                                                                                          «وفقکم الله فی الدارین»