مرکز آموزشهای غیرحضوری

خدمات آموزشی - رفع مشکل ثبت درخواست نمره مجدد تابستان

شناسه خبر : 109244

1400/04/16

تعداد بازدید : 663

به اطلاع طلاب گرامی می رساند : مشکل ثبت درخواست نمره مجدد مرتفع گردیده است .لذا نسبت به ثبت درخواست خود از طریق پرتال کوثرنت > سامانه ها> سامانه آموزش> ثبت درخواستها>درخواست نمره مجدد ،مطابق بازه زمانی تقویم تحصیلی ، اقدام فرمایید.
موفق و موید باشید.