مرکز آموزشهای غیرحضوری

برنامه ریزی آموزشی - سرفصل وارزشیابی دروس مجدد و تابستان 1400(جدید)

شناسه خبر : 109181

1400/04/14

تعداد بازدید : 2078

بسمه تعالی
طلاب گرامی: جهت اطلاع ازجدول سرفصل وارزشیابی دروس مجدد و نیمسال تابستان 1400به فایل پیوست مراجعه نمایید.