مرکز آموزشهای غیرحضوری

امتحانات - تغییر زمان برخی از امتحانات

شناسه خبر : 108208

1400/03/22

تعداد بازدید : 1795

بسمه تعالی
به اطلاع طلاب گرامی می رساند: با توجه به اهمیت مشارکت در برگزاری انتخابات شکوهمند روز جمعه 1400/3/28 و با عنایت به وظیفه خطیر طلاب در امر روشنگری، با تلاش همکاران  مرکز آموزش های غیرحضوری زمینه ای فراهم شد تا تاریخ بیشترین امتحانات ممکن بعد از برگزاری انتخابات تغییر داده شود، تا طلاب محترم به وظیفه خود در  زمینه  انتخابات عمل نمایند.
تاریخ جدید امتحانات در جدول زیر اعلام شده است که با رعایت نکات قابل توجه ذیل اجرا می گردد.
ضمناً مجدداً یاد آور می شود طلابی که علیرغم داشتن مجوز امتحان، به دلیل حضور در فعالیت های انتخاباتی نتوانسته اند و یا نتوانند در امتحانات شرکت کنند، با ثبت درخواست "غیبت موجه پایانی" برای آن درس در زمان مقرر در تقویم تحصیلی، فرصت امتحان در تابستان را خواهند داشت.

 نکات قابل توجه:
1. امتحان کلیه دروس در هر روز در تاریخ قبلی عیناً به تاریخ جدید منتقل شده است.
2.فقط امتحاناتی که در این جدول ذکر شده ، تغییر یافته است و سایر امتحانات ، مطابق همان برنامه قبلی برگزار می شود.
3. ساعت و بازه زمانی امتحان ، نیز تغییری نیافته و مطابق برنامه قبل برگزار خواهد شد.
4. زمان ثبت درخواست غیبت موجه امتحانی نیز حداکثر تا آخر روز 1400/4/09 خواهد بود.