مرکز آموزشهای غیرحضوری

خدمات آموزشی - رفع مشکل عدم انتخاب حوزه امتحانی

شناسه خبر : 107680

1400/03/10

تعداد بازدید : 775

به اطلاع طلاب گرامی می رساند:
کسانی در انتخاب حوزه امتحانی با مشکل مواجه بوده اند ولی مجوز آزمون را کسب نموده اند،استثنائا در این نیمسال شرایطی فراهم آمد تا بتوانند در امتحانات پایان نیمسال شرکت نمایند.
بنابراین برای حضور در امتحان با آمادگی کامل در روز و ساعت مقرر اقدام فرمایید.
موفق و موید باشید.