مرکز آموزشهای غیرحضوری

امتحانات - نکاتی درخصوص امتحانات پایان نیمسال دوم 99-1400

شناسه خبر : 107595

1400/03/09

تعداد بازدید : 1478

«بسمه تعالي»

طلاب گرامی ؛  با آرزوی موفقیت در امتحانات پایان نیمسال ،ضمن مطالعه دروس و کسب آمادگی های لازم ؛ نکات زیر یادآوری می گردد:

1. اخذ مجوز امتحان و انتخاب حوزه آزمون الزامی است.

تبصره 1 : برای آن دسته از طلاب که مجوز امتحان کسب نکرده اند؛ حذف به علت غیبت کلاسی منظور می گردد؛ لذا امکان شرکت در آزمون مجدد تابستان نیز نخواهند داشت.

تبصره 2 : آن دسته از طلاب که مجوز شرکت در امتحان کسب نموده ولی بدلایل موجه در امتحان شرکت نکرده اند؛ می توانند با ارائه مستندات از طریق : سامانه جامع آموزش > ثبت درخواست ها> درخواست غیبت موجه ارسال نموده و پس از بررسی و تایید غیبت موجه ؛ مطابق تقویم تحصیلی درخواست امتحان مجدد ثبت نموده و در امتحان تابستان شرکت نمایند؛ لازم بذکر است ؛ نمرات میانی ، تحقیق ، شفاهی و فعالیت به نیمسال سوم انتقال می یابد و برای سال های بعدی حفظ نخواهد شد.

تبصره 3 : آن دسته از طلابی که حوزه آزمون انتخاب ننموده اند؛ امکان شرکت در امتحان نخواهند داشت ؛ لذا از تماس و درخواست های مکرر خودداری نمایند؛ در صورت کسب مجوز امتحان با ارائه مستندات درخواست غیبت موجه خود را ارسال نموده؛ پس از بررسی در صورت تایید ، غیبت موجه ثبت خواهد شد.

2. آزمون های پایانی به صورت تستی برگزار خواهد شد ؛ لذا لازم است مقدمات آن را فراهم و شرایط حین آزمون را رعایت نمایند:

مقدمات آزمون

الف) اطمينان از صحت نصب نرم افزارهاي ضروري در سيستم رايانه
ب)  خريد بسته اينترنتي يا اطمينان از اتصال مودم  Adsl
ج) دقت در تاریخ و ساعت آزمون در جدول زمانبندی امتحانات موجود در سامانه آموزش مجازی> منوی امور آموزشی
د) فراهم نمودن محیطی آرام جهت شرکت در امتحان
ه) اطلاع از ساعات قطعی برق از طریق اخبار و فراهم نمودن لب تاپ و اینترنت همراه در ساعات قطعی برق

شرایط حین آزمون

الف) حضور در آزمون مطابق ساعت تعيين شده از مسير: کوثرنت > سامانه ها > سامانه آموزش مجازی > صفحه خانگی> بخش دروس من >درس مربوطه انجام شود.

ب) آزمون رأس ساعت اعلام شده برگزار و ورود به آزمون طي 5 دقيقه ابتدايي پذيرفتني است ؛ لذا مسئوليت تأخير هنگام ورود به آزمون با طلاب مي باشد.

ج) در صورت اتمام بازه زماني برگزاري آزمون، امکان برگزاري مجدد نمي باشد؛ لذا اختلال حين آزمون تنها در بازه زماني برگزاري آزمون قابل بررسي و اقدام است.

 چنانچه هنگام برگزاري آزمون با اشکالاتي مواجه شديد، مي توانيد با شماره تماس هاي 02531285273 و 02531285274 و   02531285276   ارتباط برقرار نمایید؛ مطابق ضوابط درخواست ها بررسي خواهد شد.

 در پایان در پی پرسش  مکرر طلاب مبنی تغییر زمان امتحانات بدلیل مسئله انتخابات به اطلاع می رساند:  با توجه به حجم کار زیاد در مرکز آموزشهای غیرحضوری و پیشرو بودن نیمسال تابستان و فرصت محدود بین دو نیمسال ؛ زمانبندی امتحانات پایان نیمسال دوم 1400-99 تغییری نخواهد داشت.

موفق و موید باشید.