مرکز آموزشهای غیرحضوری

فراخوان جذب طلاب سطح سه جهت شرکت در انجمن پژوهشی مرکز آموزشهای غیرحضوری

شناسه خبر : 107233

1400/03/02

تعداد بازدید : 244

قابل توجه طلاب سطح 3:

مرکز آموزش های غیر حضوری به منظور ترویج و تثبیت فرهنگ پژوهش و ایجاد بنیه و مهارت پژوهشی طلاب در چارچوب ضوابط ومقررات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران اقدام به تشکیل انجمن های پژوهشی نموده است .

اطلاع کامل از شرایط و روش ثبت درخواست در پوستر ذیل قابل مشاهده است.