مرکز آموزشهای غیرحضوری

فراخوان جذب طلاب سطح دو جهت شرکت در کانون پژوهشی مرکز آموزشهای غیرحضوری

شناسه خبر : 107138

1400/02/30

تعداد بازدید : 278

قابل توجه طلاب سطح 2:

مرکز آموزش های غیر حضوری به منظور ترویج و تثبیت فرهنگ پژوهش و ایجاد بنیه و مهارت پژوهشی طلاب در چارچوب ضوابط ومقررات مرکز مدیریت

حوزه های علمیه خواهران اقدام به تشکیل کانون های پژوهشی نموده است . اطلاع کامل از شرایط و روش ثبت درخواست در پوستر ذیل قابل مشاهده است.