مرکز آموزشهای غیرحضوری

معاونت آموزش - غیبت موجه امتحانات میانی نیمسال دوم 400-99

شناسه خبر : 106564

1400/02/15

تعداد بازدید : 872

بسمه تعالی
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات ؛ طلاب گرامی ؛ جهت ثبت غیبت موجه در امتحانات میان نیمسال دوم 400-99 ؛ با ارسال مستندات عدم حضور در امتحان ، از طریق سامانه جامع آموزش > ثبت درخواستها > درخواست غیبت موجه میانی با انتخاب درس مورد نظر درخواست خود را تا تاریخ 400/02/31 ارسال نمایید؛ لازم بذکر است به درخواستهای بدون مستند و یا خارج از موعد مقرر پاسخ داده نمی شود.
موفق و موید باشید.