مرکز آموزشهای غیرحضوری

معاونت آموزش - زمان درخواست حذف اضطراری

شناسه خبر : 105995

1400/01/30

تعداد بازدید : 716

 باسمه تعالی

به اطلاع طلاب گرامی می رساند :

زمان ثبت درخواست حذف اضطراری ازتاریخ 400/2/5 الی 400/2/9 می باشد .

جهت این امر می توانید درخواست خود را ازطریق پرتال کوثرنت > سامانه ها > سامانه آموزش > درخواستها>درخواست حذف اضطراری ارسال نمایند تا درصورت دارا بودن شرایط نسبت به حذف دروس مورد نظر شما توسط این مرکز اقدام گردد. همچنین دقت داشته باشید تا قانون حداقل واحدها رعایت گردد. حداقل واحد برای طلاب سطح دو، 12واحد وبرای طلاب سطح سه 10واحد می باشد .

نتیجه بررسی درخواست شما تا تاریخ 400/2/15 درهمان قسمت درخواست ، قابل مشاهده می باشد.

موفق ومؤید باشید .