مرکز آموزشهای غیرحضوری

خدمات آموزشی- بررسی تخلفات انتخاب واحد

شناسه خبر : 105318

1399/12/28

تعداد بازدید : 900

باسمه تعالی
قابل توجه طلاب گرامی

با توجه به نکات اعلام شده در اطلاعیه زمان انتخاب واحد و حذف واضافه مبنی بر لزوم رعایت حداقل و حداکثر انتخاب واحد ازجانب طلاب محترم، تخلفات انجام شده در خصوص انتخاب واحد، به صلاحدید کارشناسان این مرکز اصلاح شد و دروس بیش از حد مجاز طلبه حذف گردید.

لذا جهت مشاهده تغییرات به کوثر نت> سامانه آموزش> انتخاب واحد مراجعه نمائید.

.موفق باشید.