مرکز آموزشهای غیرحضوری

تعطیلی مرکز آموزشهای غیرحضوری

شناسه خبر : 105315

1399/12/28

تعداد بازدید : 303

تعطیلی مرکز آموزشهای غیرحضوری
به اطلاع طلاب محترم مرکز آموزش‌های غیرحضوری می‌رساند: با توجه به تعطیلی مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران و تعطیلی بخش اداری مرکز آموزش های غیرحضوری، این مرکز از ساعت 8 صبح 1399/12/28 تا 12 صبح 1400/1/14 پاسخ‌گوی مراجعات تلفنی نخواهد بود و همچنین گذاشتن پیام و مطلب در گروه های کوثرنت امکان‌پذیر نمی‌باشد.

به اطلاع طلاب محترم مرکز آموزش‌های غیرحضوری می‌رساند:

با توجه به تعطیلی مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران و تعطیلی بخش اداری مرکز آموزش های غیرحضوری، این مرکز از ساعت 8 صبح 1399/12/28 تا 12 صبح 1400/1/14 پاسخ‌گوی مراجعات تلفنی نخواهد بود و همچنین گذاشتن پیام و مطلب در گروه های کوثرنت امکان‌پذیر نمی‌باشد.

پیشاپیش سال جدید را تبریک عرض نموده و سلامتی و موفقیت شما گرامیان را از خداوند منان خواهانیم.