مرکز آموزش های غیر حضوری

دسترسي به فايلهاي مورد نياز مقالات پاياني سطح 2

شناسه خبر : 104661

1399/12/13

تعداد بازدید : 272

به اطلاع طلاب سطح دو مي رساند: طلابي كه حداقل 110 واحد درسي را گذرانده اند مي توانند روند مقالات پاياني خود را آغاز كنند. در اين راستا فايلهاي مورد نياز در كوثر نت درج شده است . اكيدا توصيه مي شود آيين نامه و راهنما به دقت مطالعه شود.

مسیر دستیابی به فایلهای مورد نیاز :

کوثر نت ⬅ رواق⬅ گروهها ⬅  گروه های عضو ⬅ معاونت پژوهش غیر حضوری ⬅ نوار کنار دسته بندی ها ⬅ آموزه های پژوهشی

 در صورت انتخاب واحد ( تحقيق پاياني ، مقاله یک یا مقاله دو) ⬅ صفحه خانگی ⬅ ذیل درس