مرکز آموزش های غیر حضوری

جلسات دفاعيه دانش پژوهان مركز آموزش های غيرحضوری به زبان های خارجی

شناسه خبر : 103310

1399/11/20

تعداد بازدید : 245

جلسات دفاعيه دانش پژوهان مركز آموزش های غيرحضوری به زبان های خارجی
مركز آموزش هاي غيرحضوري حوزه علميه خواهران به كوشش معاونت فرهنگي اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي غيرحضوري زبان هاي خارجي با محوريت سه زبان انگليسي، عربي و اسپانيولي نمود. در اين بين برخي از طلابي كه موفق به گذراندن اين دوره ها شده اند، با توجه به شناسايي نيازهاي جوامع هدف، اقدام به تدوين پايان نامه به زبان خارجي در مقطع سطح سه نمودند.

مركز آموزش هاي غيرحضوري حوزه علميه خواهران به كوشش معاونت فرهنگي اقدام  به برگزاري دوره هاي آموزشي غيرحضوري زبان هاي خارجي با محوريت سه زبان انگليسي، عربي و اسپانيولي نمود. در اين بين برخي از طلابي كه موفق به گذراندن اين دوره ها شده اند، با توجه به شناسايي نيازهاي جوامع هدف، اقدام به تدوين پايان نامه به زبان خارجي در مقطع سطح سه نمودند.
تا به حال جلسه ي دفاعيه چهار پايان نامه به زبانهاي  عربي و اسپانيولي توسط معاونت پژوهش مركز آموزشهاي غيرحضوري برگزار شده، و دو پايان نامه به زبان انگليسي در حال تدوين است.
اسامي دانش پژوهاني كه موفق به دفاع از پايان نامه خود به زبان خارجي شده اند، بدين شرح است:

زبان عربي:

1. سركار خانم عاطفه سادات حسيني حجازي دانش پژوه رشته فقه و اصول در آذر ماه سال 98 از پايان نامه خود با عنوان «نقش عقل در استنباط فقهي از ديدگاه ملا امين استرآبادي و وحيد بهبهاني» كه به زبان عربي تأليف شد، دفاع نموده و اين نوشته ي علمي با كسب امتياز عالي مورد قبول هيئت داوران واقع شده است.

زبان اسپانيولی:

1.خانم زهره رحماني دانش پژوه رشته  فقه و اصول در آذرماه سال 98 از پايان نامه ي خود با عنوان «آموزش نماز به زبان اسپانيايي» دفاع نموده و موفق به  كسب امتياز عالي شدند.
2.خانم ليلاسادات قاضي مرعشي دانش پزوه رشته تفسير و علوم قرآن  از پايان نامه خود با عنوان «حضرت عيسي در قرآن كريم : jesus en el sagrado coran»  در دي ماه سال جاري با كسب امتياز عالي دفاع نمودند.
3.خانم اشرف تنديسه پور دانش پزوه رشته فقه و اصول در 18 بهمن سال جاري از پايان نامه خود با عنوان «ترجمه اسپانیایی بخش عبادات رساله توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای همراه با شرح و تبیین اصطلاحات فقهی و غنی سازی مطالب» دفاع نموده و موفق به كسب امتياز عالي شدند.
اميد است پيشگامان اين عرصه ي جديد، گستراننده ي علم در سرزمين هاي دور باشند و معارف الهي را به همه انسا نها در جهان برسانند. و همچنين مركز آموزش هاي غيرحضوري حوزه علميه خواهران كه آغازگر اين اقدام مبارك در توانمندسازي علمي بانوان فرهيخته بوده است، به ساير عرصه هاي مورد نياز ورود نمايد.