مرکز آموزش های غیر حضوری

خدمات آموزشی - نکاتی مهم دررابطه باآشنایی طلاب مهمان و تغییر دوره به غیرحضوری

شناسه خبر : 103277

1399/11/20

تعداد بازدید : 216

باسمه تعالی
باسلام
ضمن آرزوی خوش آمد گویی به اطلاع طلاب که باتغییردوره ومهمانی آنان موافقت شده می رساند:لازم است  نسبت به تحصیل درمرکزآموزشهای غیرحضوری  به نکات ذیل توجه نمایند(مواردبه پیوست )تقدیم حضورمی گردد.