مرکز آموزش های غیر حضوری

خدمات آموزشی - آخرین مهلت ثبت درخواست غیبت موجه امتحانی

شناسه خبر : 102846

1399/11/14

تعداد بازدید : 764

باتوجه به رفع مشکل سامانه درثبت درخواست غیبت موجه امتحانات پایانی ، زمان ثبت درخواست تاساعت 8صبح پنجشنبه مورخ 99/11/16تمدید گردید.

لذا طلابی که به دلیل موجه درامتحانات پایان نیمسال شرکت ننموده اند لازم است  نسبت به ثبت درخواست خود با ذکر مستندات لازم از طریق پرتال کوثرنت<سامانه ها<سامانه آموزش<درخواستها اقدام نمایند.

لازم بذکر است این تاریخ به هیچ وجه قابل تمدیدنبوده ودرصورت عدم اقدام ،نمره صفردرکارنامه لحاظ می گردد.

موفق وموید باشید.