مرکز آموزش های غیر حضوری

خدمات آموزشی- شروع زمان ثبت درخواست مرخصی تحصیلی نیمسال دوم 1400-99

شناسه خبر : 102309

1399/10/30

تعداد بازدید : 1137

به اطلاع طلاب گرامی می رساند:

زمان ثبت درخواست مرخصی بدون امتحان و مرخصی زایمان برای نیم سال دوم 1400-99 از تاریخ 99/11/01 تا 99/11/18 می باشد.

-طلاب متقاضی می توانند در تاریخ مذکور، از طریق پرتال کوثرنت>سامانه ها >سامانه آموزش>درخواست ها >درخواست مرخصی، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

نکاتی پیرامون ثبت درخواست مرخصی:

1- طبق قوانین آموزشی ، طلاب گرامی می توانند در طول دوره تحصیل خود، از دو ترم مرخصی تحصیلی و در ازای هر زایمان (از اول بارداری تا یک سالگی فرزند) از دو ترم مرخصی زایمان استفاده نمایند.

2- جهت ثبت مرخصی زایمان لازم است مدارک و مستندات مربوطه، اعم از گواهی یا سونوگرافی بارداری یا تصویر صفحه اول شناسنامه فرزند خود را در سامانه آموزش بارگذاری نمایید.

3- طلابی که قصد استفاده از مرخصی زایمان یا مرخصی بدون امتحان را دارند به هیچ عنوان برای ترم جدید انتخاب واحد انجام ندهند. در صورت انتخاب واحد در ترم جدید، به درخواست مرخصی طلبه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4- لازم به ذکر است در صورتی که طلبه از مرخصی بدون امتحان یا مرخصی زایمان استفاده نماید، جزء سنوات محسوب نخواهد شد.

5. در صورت ثبت درخواست مرخصی امکان انصراف از درخواست وجود ندارد لذا قبل از ثبت درخواست نسبت به آن اطمینان حاصل فرمایید.

6. درغیر از بازه زمانی مذکور به هیچ وجه امکان ثبت درخواست وجود ندارد لذا طلابی که در این نیمسال امکان اخذ واحد را ندارند و از مرخصی مجاز تحصیلی هم استفاده ننموده اند حتما در بازه زمانی ذکرشده  نسبت به ثبت درخواست مرخصی اقدام فرمایند.

                                                                                                        

                                                                                                  موفق و مؤید باشید