مرکز آموزش های غیر حضوری

اتمام مهلت9 ماهه مقالات پایانی با موضوع مصوب از اسفند 98

شناسه خبر : 102024

1399/10/23

تعداد بازدید : 292

قابل توجه طلاب نیمه حضوری سطح دو

به اطلاع طلاب گرامی که موضوعات مقالات پایانی آنها در اسفند ماه تصویب شده بود می رساند که زمان تمدید مهلت سه ماهه به انضمام 6 ماه  تعریف شده در آیین نامه  به دلیل  شرایط کرونایی به اتمام رسیده است ، لذا طبق آیین نامه تمامی مقالات با موضوع مصوب ، صرفا ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب موضوع ، باید ارائه شوند.  در صورت تاخیر یک ماهه یک نمره ، و در صورت تاخیر دوماهه، دو نمره از مقاله کسر خواهد شد.