آموزش نصب نرم افزار TeamViewer

شناسه نوشته : 17927

1395/01/22

تعداد بازدید : 4281

آموزش نصب نرم افزار TeamViewer
نرم افزار TeamViewer اجازه می دهد که افراد از راه دور و از طریق اینترنت بتوانند برای یکدیگر نرم افزار نصب کنند و بتوانند از طریق اینترنت بر روی کامپیوتر یکدیگر تغییراتی اعمال کنند.هدف از ارائه این نرم افزار افرادی هستند که در نصب نرم افزار ها مشکل دارند.

عضویت در خبرنامه