برطرف نمودن خطای امنیتی ورود به کوثرنت

شناسه نوشته : 13514

1393/10/24

تعداد بازدید : 7491

برطرف نمودن خطای امنیتی ورود به کوثرنت
در هنگام ورود به کوثرنت در  صورت مواجه شدن با خطا، ساعت و تاريخ سيستم خود را (سال، ماه، روز و ساعت به ميلادي) طبق ساعت و تاريخ جهاني بروز رساني نموده و دوباره بررسي نماييد.
 در صورت بروز خطاي امنيتی (SSL) طبق فایل راهنمای پیوست عمل نمایید.
 
 

عضویت در خبرنامه