نوشته ها - زنان

  • تاثیر سبک زندگی بر اشتغال زنان مصاحبه

    1392/11/12
    زنان‌پرس: رئیس مرکز فرهنگی پژوهشی زنان، گفت: چه تمایل داشته باشیم، چه با کراهت رضایت دهیم، مردها در 20 سال آینده زیاد نمی‌توانند با اشتغال همسرشان مخالف یا موافق باشند. به صورت کلی ما در یک روند و یک آب جاری افتاده‌ایم که 10 یا 20 سال دیگر به طور کلی این سوال که عروس خانم در جلسه خواستگاری بگوید من می‌خواهم کار کنم شما مشکلی دارید یا خیر، حذف خواهد شد."

عضویت در خبرنامه