شماره تماس همکاران مرکز

شناسه نوشته : 9383

1395/01/28

تعداد بازدید : 36949

شماره تماس همکاران مرکز
بسمه تعالی
قابل توجه طلاب محترم آموزش‌های غیرحضوری
1. از تماس با سایر افراد و در خارج از حیطه مسؤلیت تعریف شده خودداری گردد.
2. ساعات پاسخگویی كارشناسان با توجه به جدول ذيل مشخص می باشد.
متذکر می‌گردد طلاب محترم می بایست حتی المقدور جهت دریافت پاسخ سوالات خود از طریق سامانه مجازی و با گذاشتن پیام در انجمن مربوطه اقدام نمایند.
شماره تماس همکاران آموزش مجازی به شرح ذیل می‌باشد: