شماره تماس همکاران مرکز

شناسه نوشته : 9383

1395/01/28

تعداد بازدید : 34804

شماره تماس همکاران مرکز
شماره تماس همکاران آموزش مجازی به شرح ذیل می‌باشد: 1. از تماس با سایر افراد و در خارج از حیطه مسؤلیت تعریف شده خودداری گردد. 2. ساعات پاسخگویی كارشناسان به تماس های تلفنی طبق جدول مشخص شده است. متذکر می‌گردد طلاب محترم می بایست حتی المقدور جهت دریافت پاسخ سوالات خود از طریق سامانه مجازی و با گذاشتن پیام در انجمن مربوطه اقدام نمایند.
بسمه تعالی
قابل توجه طلاب محترم آموزش‌های غیرحضوری
1. از تماس با سایر افراد و در خارج از حیطه مسؤلیت تعریف شده خودداری گردد.
2. ساعات پاسخگویی كارشناسان با توجه به جدول ذيل مشخص می باشد.
متذکر می‌گردد طلاب محترم می بایست حتی المقدور جهت دریافت پاسخ سوالات خود از طریق سامانه مجازی و با گذاشتن پیام در انجمن مربوطه اقدام نمایند.
شماره تماس همکاران آموزش مجازی به شرح ذیل می‌باشد:

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

ردیف بخش ساعت پاسخگویی شماره تماس
1 امور آموزشی 10:00-12:00

02532144529

02532144528

02532144558

2 امور کلاسداری 10:00-12:00

02532144503

3 امور امتحانات 10:00-12:00 02532144505
4

اداره پژوهش:

تحقيقات كلاسي

تحقيق پاياني سطح دو

پایان نامه های فقه تاریخ

پایان نامه های تفسیر

دفاعیه

 

شنبه تا پنجشنبه: 10:00-12:00

شنبه تا پنجشنبه: 10:00-12:00

شنبه /یکشنبه /دوشنبه:10:00-12:00

سه شنبه/چهار شنبه/پنج شنبه:10:00-12:00

شنبه و يكشنبه:10:00-12:00

 

02532144548

02532144548

02532144550

02532144550

02532144549

5 واحد فني 10:00-12:00 02532144559
6 محتوایی 10:00-12:00

02532144511

7 امور فرهنگی 10:00-12:00 02532144527
8 دفتر ریاست 10:00-12:00 02532144518
 

    عضویت در خبرنامه